Skolā aktīvi darbojas mazpulks. Mazpulkā ir bērni sākot no 11 un beidzot ar 15 gadiem. Mazpulks savu darbību izvērsis jau pirmās Latvijas laikā.

 Šogad it īpaši mums veicās novada skatē, kur izcēlās Elīna Kožujeva, Zigmārs Vītols, Ingus Vītols, Uģis Krastiņš. 

 1999. gada vasarā bijām pirmoreiz Latvijas mazpulku nometnē Daugmalē, kā arī kārtējā rajona nometnē Pilskalnē. Katru rudeni skolā pirms rajona ražas skates ir mūsu mazpulka ražas skate. Pa ziemas mēnešiem mēs rīkojam dažādas viktorīnas un konkursus, kā arī pārrunājam grāmatvedības lietas un vienojamies kādas kultūras audzēsim nākošajā gadā. Mazpulcēni regulāri apkopj Vecā Stendera kapu un citas Sunākstes pagasta ievērojamākās vietas. 

MAZPULCĒNU IZVĒLĒTĀS DARBĪBAS NOZARES 1999. GADĀ

Lopkopība:
    Artis Liepiņš - šķirnes liellopu audzēšana (Šarolē)
    Uģis Krastiņš - šķirnes liellopu audzēšana (Limuzīns)
    Ilze Čeriņa - pīles, kazas.
    Zigmārs Vītols - šķirnes liellopu audzēšana (Hereforda)
    Ingus Vītols - truši.

Puķkopība:
    Jolanta Kožujeva - dālijas.
    Līva Krastiņa - asteres.
    Kristīne Livčāne - vasaras puķes.
    Elīna Kožujeva - sausie augi.
    Arnita Mīlīga - vasaras puķes.
    Diāna Permaņicka - vasaras puķes.

Dārzeņkopība:
    Evija Jauga- pupiņas.
    Gita Bērziņa- kāposti.

1999. gada nogalē mazpulka rindas papildināt nolēmuši, uzsākuši iepazīšanos ar mazpulka vēsturi, statūtiem 3. klases audzēkņi Mairis Kļaviņš Agnese Farenhorste Lauris Vītols Līga Ribakova Aiga Mīlīga Kristīne Peipiņa

PIEDALĪŠANĀS ZEMGALES NOVADA IZSTĀDĒS :
    1996. gads - Saulaine · A. Liepiņš- 1. pakāpes diploms · I. Konovalova - 2. pakāpes diploms
    1997. gads - Augstkalne · Z. Vītols · A. Liepiņš Labi panākumi Z. Vītolam
    1998. gads - Jēkabpils · Z. Vītols · J. Kožujeva · U. Krastiņš · A. Liepiņš
    " Brīvās Daugavas" pārsteiguma balvas - U. Krastiņš, Z. Vītols
    Jēkabpils cukurfabrikas balvas - J. Kožujeva, Z. Vītols
    Veikala "Viss dārzam" balva - A. Liepiņš
    1999. gads - Engure · E. Kožujeva · U. Krastiņš · I. Vītols · Z. Vītols
    Par Z. Vītola pieredzi lopkopībā atzinīgi vārdi izskan laikrakstā "Tukuma ziņas" un "Praktiskais latvietis"