Sunākstes pagasts atrodas mežu ielokā pašā Aizkraukles rajona un Jēkabpils rajona pierobežā. Kopš senlaikiem tas ir bijis viens no gaišākajiem Sēlijas novadiem. 
       Sunākstes vecajos kapos atdusas apgaismības nesējs un latviešu valodas saulītē cēlājs Gothards Fridrihs Stenders (1714. - 1796.), uz kura kapa plāksnes rakstīts "Še aprakts G. F. Stenders - latvis".
       Blakus kapu kalniņam stalti torni debesīs slej Sunākstes baznīca.         

Starp daudzajiem Latvijas Zilajiem kalniem viens atrodas Sunākstē - Sunākstes Zilais kalns. Teika vēsta, ka tas radies, zemniekiem ar cepurēm sanesot savam kungam kapu. Blakus atrodas Dziļais grāvis, no kura zemnieki ņēmuši zemi kunga aprakšanai. 
     No Zilā kalna virsotnes paveras gleznaina ainava uz Sunākstes pakalniem un lejām. Pamalē zilgo Piksteres ezers - iecienīta Sunākstiešu atpūtas un zivju zvejas vieta.   Otrs ezers, kas nes Sunākstes vārdu, atrodas Viesītes - Jaunjelgavas ceļa malā, netālu no pagasta centra.
Uz Sunākstes un Staburaga robežas paceļas Grūbeles pilskalns. Tas ir ar mežu apaudzis savrups izcēlums uz pašas Sunākstes un Staburaga pagasta robežas. Pilskalnam nav veidoti ne grāvji, ne vaļņi, bet kumpais plakums šķiet daļēji izlīdzināts norokot zemes uz malām.
       Pēc teikas kalnā esot bijusi baznīca, kas vēlāk nogrimusi. Pilskalna apkaimē atrodas agrā un vidējā dzelzs laikmeta senkapu uzkalniņi.
       1998. gadā tajā tika uzvilkts Eiropas kultūras mantojuma zilais karogs.